sreda, 16.12.2020

Po razporedu se dobimo v video sobi.

Slovenščina

  • Poglej razlago o rimah.
  • V delovnem zvezku na strani 56 podčrtaj rime v pesmi Srečka Kosovela Burja. Uporabi različne barve.
  • V delovnem zvezku na strani 65 podčrtaj rime v pesmi Nika Grafenauerja Učenjak.
  • Odpri delovni zvezek na strani 57. Preberi pesem Miroslava Košute Hroščkove pravljice. Hrošček pripoveduje znane pravljice, vsake po en košček. Rad jih pove malo po svoje. K vsakemu odlomku iz pravljice nalepi ustrezno naslovnico (nalepke na sredini delovnega zvezka). Kaj je hrošček spremenil? Podčrtaj.
  • Preveri rešitve rim v pesmi Učenjak.

Spoznavanje okolja

Šport

  • Gibalna abeceda

O Tanja Kralj

profesor razrednega pouka
Ta vnos je bil objavljen v Nekategorizirano. Zaznamek za trajno povezavo.