Zajček

Ob prazniku velike noči kukajo skozi naša okna zajčki, ki so jih učenci izdelali pri angleščini.

            

    

    

Pia