ponedeljek, 14.12.2020

Dobro jutro

Slovenščina

  • Preglej popravo prepisa in naredi popravo.
  • Poslušaj zgodbo Smetiščni muc Svetlane Makarovič
Smetiščni muc Svetlana Makarovič
  • Preberi odlomek zgodbe v delovnem zvezku na strani 60.
  • Primerjaj smetiščnega muca in siamskega muca. Sta si podobna ali različna? Odgovore napiši v delovni zvezek na strani 61.
  • V zvezek napiši naslov Smetiščni muc Svetlana Makarovič. Prepiši poved: Pravljico v kateri nastopajo živali, in se obnašajo kot ljudje, imenujemo živalska pravljica. Nariši ilustracijo.

Spoznavanje okolja

  • Ponovi vso snov snovi in zmesi.

Šport

Želim ti lep ponedeljek.

O Tanja Kralj

profesor razrednega pouka
Ta vnos je bil objavljen v Nekategorizirano. Zaznamek za trajno povezavo.